Program Committee

MEMBERS

 Ph.D. Krzysztof Kielak
M.Sc. Andrzej Chodkowski
M.Sc. Adam Błochowiak
M.Sc. Wiesława Nowak
M.Sc. Piotr Godlewski
M.Sc. Katarzyna Boczek
M.Sc. Marcin Mucha
Ass. Prof. Beata Hasiów-Jaroszewska
Ass. Prof. Jolanta Kowalska

Ass. Prof. Ewa Matyjaszczyk
Ass. Prof. Kinga Matysiak
Ass. Prof. Anna Tratwal
Ph.D. Aleksandra Zarzyńska-Nowak