Program Committee

MEMBERS

M.Sc. Adam Błochowiak
M.Sc. Katarzyna Boczek
M.Sc. Andrzej Chodkowski
M.Sc. Nina Dobrzyńska
Eng. Ireneusz Drozdowski

Ph.D. Krzysztof Kielak
M.Sc. Marek Łuczak
M.Sc.Marcin Mucha
M.Sc. Wiesława Nowak
Ph.D. Romuald Gwiazdowski
Assoc. Prof. Beata Hasiów-Jaroszewska
Ph.D. Piotr Kaczyński

Ph.D. Tomasz Kałuski
Assoc. Prof. Jolanta Kowalska
Assoc. Prof. Kinga Matysiak
Assoc. Prof. Anna Tratwal
Ph.D. Joanna Zamojska
Ph.D. Aleksandra Zarzyńska-Nowak