Organizing Committee

CHAIRWOMAN
Assoc.Prof. Natasza Borodynko-Filas

DEPUTY CHAIRWOMAN
M.Sc. Anna Pukacka 

MEMBERS
Ph.D. Małgorzata Maćkowiak
Ph.D. Anna Maćkowiak-Sochacka
Ph.D. Katarzyna Sadowska

M.Sc. Kinga Andrzejak
M.Sc. Jakub Danielewicz

M.Sc. Natalia Jarenczuk
M.Sc. Hanna Kazikowska
M.Sc. Szymon Konarski

M.Sc. Ewelina Świgoń