Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA
Dr hab. Natasza Borodynko-Filas, prof. IOR – PIB

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
Mgr inż. Jakub Danielewicz

SEKRETARZ
Mgr Anna Pukacka

CZŁONKOWIE
Dr hab. Piotr Kaczyński
Dr inż. Małgorzata Maćkowiak

Dr inż. Anna Maćkowiak-Sochacka
Mgr inż. Kinga Andrzejak
Mgr inż. Hanna Kazikowska
Mgr Izabela Hrynko
Mgr Natalia Jarenczuk
Mgr Dorota Knop
Mgr Ewelina Świgoń
Mgr inż. Mateusz Szymańczyk