Komitet Organizacyjny

PRZEWODNICZĄCA
dr inż. Magdalena Jakubowska

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
mgr Anna Pukacka

CZŁONKOWIE
dr inż. Małgorzata Maćkowiak
dr inż. Anna Maćkowiak-Sochacka

mgr inż. Kinga Andrzejak
mgr inż. Agnieszka Kalinowska
mgr Monika Kardasz
mgr inż. Hanna Kazikowska
mgr Dorota Knop
mgr Ewelina Świgoń
inż. Zuzanna Dominiak
inż. Grzegorz Tomczak

lic. Magdalena Florek

KOORDYNATOR DS. MEDIÓW I STOISK REKLAMOWYCH
dr Agnieszka Klembalska