Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCY
dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
dr hab. Kinga Matysiak, prof. IOR – PIB

CZŁONKOWIE
mgr Andrzej Chodkowski
prof. dr hab. Natasza Borodynko-Filas
prof. dr hab. Henryk Bujak
prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki
prof. dr hab. Beata Hasiów-Jaroszewska
prof. dr hab. Marek Korbas
prof. dr hab. Jolanta Kowalska
prof. dr hab. Andrzej Kotecki

prof. dr hab. Mariusz Kucharski
prof. dr hab. Bożena Łozowicka
prof. dr hab. Marek Mrówczyński
prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
prof. dr hab. Danuta Sosnowska
prof. dr hab. Piotr Szulc
prof. dr hab. Cezary Tkaczuk
prof. dr hab. Marek Tomalak
prof. dr hab. Paweł Węgorek
dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR – PIB
dr hab. Piotr Kaczyński, prof. IOR – PIB
dr hab. Zdzisław Klukowski, prof. UPWr
dr hab. Aleksandra Obrępalska-Stęplowska, prof. IOR – PIB
dr hab. Monika Michel, prof. IOR – PIB
dr hab. Henryk Ratajkiewicz
dr hab. Anna Tratwal, prof. IOR – PIB
dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM