Komitet Naukowy

PRZEWODNICZĄCA
Prof. dr hab. Bożena Łozowicka

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ
Dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB

CZŁONKOWIE
Prof. dr hab. Wiesław Dembek
Prof. Santiago F. Elena
Prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka
Prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
Prof. dr hab. Marek Korbas
Prof. dr hab. Mariusz Kucharski
Prof. dr hab. Jan Nawrot
Prof. dr hab. Henryk Pospieszny
Prof. dr hab. Stefan Pruszyński, dr h.c.
 Prof. dr Abay Sagitov
Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak
Dr Sergey V. Soroka
Dr hab. Magdalena Szechyńska-Hebda
Dr hab. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ