Informacje dla wystawcówDLA ZAINTERESOWANYCH FIRM i INSTYTUCJI ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE POWIERZCHNIE NA STOISKA

Zapraszamy do kontaktu!

KOORDYNATOR DS. MEDIÓW I STOISK REKLAMOWYCH
dr Agnieszka Klembalska

tel.: +48 61 864 9114
e-mail: A.Klembalska@iorpib.poznan.pl