KOMUNIKATY

01.10.2016 r.
Uruchomiono rejestrację

Przedłużono termin
zgłaszania wystąpień
do 27.11.2016 r.

28.11.2016 r.
Zakończono zgłaszanie wystąpień
 

57. SESJA NAUKOWA
Instytutu Ochrony Roślin – PIB

57. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu,
odbyła się w dniach 9–10 lutego 2017 r.

Otwarcie Sesji nastąpiło 9 lutego 2017 r. o godz. 10.00
w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego
ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań

Obrady odbywały się w
Centrum Kongresowym – Hotelu IOR***
ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań

UWAGA!
Przedłużony był termin zgłaszania wystąpień
 (referatów / posterów): 
27.11.2016 r.

PATRONAT

 

PATRONAT MEDIALNY